Testări Psihologice TSA

Centrul Autism Step by Step deține licențe pentru o serie de teste psihologice ce evaluează simptomele specifice Tulburărilor din Spectrul Autist (Autism, Asperger, Rett, tulburarea pervazivă nespecifică de dezvoltare). Testele psihologice sunt utile în stabilirea unui diagnostic, în planificarea intervențiilor și tratamentelor, precum și în monitorizare. Testările vizează evaluarea abilităților (meta)cognitive, sociale, socio-emoționale, evaluarea deprinderilor și comportamentelor. Toate testele sunt recunoscute și consacrate pe plan internațional în practica clinică și în cercetare și sunt avizate de Colegiul Psihologilor din România. Testele și evaluările sunt realizate de psihologi clinicieni acreditați și se adresează în special copiilor, adolescenților, tinerilor, dar și adulților.

Teste Psihologice

ADI®‐R oferă o evaluare completă a persoanelor suspectate de autism sau de alte tulburări din spectrul autismului. ADI®‐R s‐a dovedit a fi foarte util atât în diagnosticul formal, cât și în planificarea tratamentului și a programelor educaționale. Intervievatorul adresează întrebările unui părinte sau unui însoțitor familiarizat cu istoricul dezvoltării și cu modalitățile curente de comportament tipice pentru persoana evaluată. ADI®‐R se concentrează asupra a trei domenii funcționale: Limbaj/Comunicare; Interacțiuni sociale reciproce; Comportamente și interese restrictive, repetitive și stereotipe. Aceste domenii sunt specificate ca având importanţă diagnostică în International Classification of Diseases (ICD‐10; 1992) elaborată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi în Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM‐IV; 1994) elaborat de American Psychiatric Association.

Interviul este adecvat pentru evaluarea diagnostică a oricărei persoane, începând din copilăria timpurie până la viaţa adultă, cu condiţia ca persoana să aibă o vârstă mentală de peste 2 ani, 0 luni. Interviul are aplicabilitate în toate cazurile în care s‐a stabilit un diagnostic incert de TSA, indiferent dacă e vorba de un copil, de un adolescent sau de un adult.

Sunt necesare 2 ședințe pentru administrarea și scorarea testului. Preț – 500 ron.

PEP®‐3 este un profil psihoeducaţional util în evaluarea individualizată psihoeducaţională TEACCH a copiilor cu tulburări din spectrul autist [TSA] și a fost creat pentru a evalua punctele forte şi limitele inegale ce caracterizează TSA. PEP®‐3 reprezintă cea de‐a treia ediție (revizie) a testului PEP, un instrument cu popularitate crescută și cu o istorie de peste 20 de ani în evaluarea aptitudinilor și comportamentelor copiilor cu TSA și ale copiilor cu tulburări ale comunicării.

PEP®‐3 oferă informaţii despre nivelul de dezvoltare al abilităţilor, cât şi informaţii relevante pentru determinarea diagnosticului şi severităţii afectării. Informațiile frunizate de instrument provin din două surse complementare. Prima este o scală standardizată, normată, construită pentru a evalua dezvoltarea comunicării, a abilităţilor motrice şi prezenţa comportamentelor dezadaptative a copiilor suspectaţi de autism sau alte tulburări pervazive de dezvoltare (TPD). A doua sursă este o procedură informală folosită în obţinerea informaţiilor, de la părinţi sau tutori, despre copii. Se adresează copiilor de la 6 luni la 7 ani.

Sunt necesare 2 ședințe pentru administrarea și scorarea testului. Preț – 500 ron.

ASRS® este un set de scale de evaluare construite pentru a măsura comportamente asociate Tulburărilor de Spectru Autist (TSA) apărute în cazul copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani. Aceste evaluări sunt realizate fie de către părinți, fie de către educatori, învățători, profesori sau de către toți aceștia. ASRS® conține itemi relaționați cu tulburarea de tip autist, tulburarea Asperger și tulburarea pervazivă de dezvoltare fără altă specificație (TPD‐FAS).

ASRS® este disponibil în două variante: lungă și scurtă, atât pentru copii cu vârste cuprinse între 2 și 5 ani, cât și pentru copii și tineri cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani. Forma lungă a ASRS® (2‐5 ani) cuprinde 70 de itemi, iar forma lungă a ASRS® (6‐18 ani) conține 71 de itemi. Există forme separate pentru părinți și pentru profesori pentru ambele grupe de vârstă. Formele scurte ale ASRS® au fost dezvoltate prin selecția itemilor care diferențiază cel mai bine între populația non‐clinică și populația clinică, compusă din persoane diagnosticate cu TSA. Forma scurtă ASRS® (2‐5 ani) și Forma scurtă ASRS® (6‐18 ani) au fiecare câte 15 itemi, iar în acest caz atât părinții, cât și profesorii completează aceeași variantă.

Este necesară 1 ședință pentru administrarea și scorarea testului. Preț – 350 ron.

Scalele Conners, a trei ediție, continuă tradiția unei evaluări centrate și amănunțite pe ADHD (Attention‐Deficit /Hyperactivity Disorder) și pe problemele și tulburările relaționale, care apar în rândul copiilor și tinerilor. A treia ediţie a manualului Conners (Conners 3™) este produsul a 40 de ani de cercetări în psihopatologia copilului și adolescentului.

Conners™ ‐ 3 este o revizuire a Conners Rating Scale – Revised (CSR‐R; Conners, 1997) și integrează aceleași elemente‐cheie ca și predecesorul său, alături de câteva noi: scale de validitate, evaluarea funcţiei executive și trimiteri consecvente la Manualul de Diagnostic și Statistică a Tulburărilor Mentale (DSM‐IVTR; Asociația Americană de Psihiatrie, 2000). Conners™ ‐ 3 o evaluare amplă a copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, luând în considerare atât condiţiile sociale, cât și pe cele școlare și de acasă ale acestora. Conners™ ‐ 3 este nepreţuit pentru luarea deciziilor în diagnosticul clinic și pentru stabilirea eligibilităţii educaţionale, pentru planificarea și monitorizarea intervenţiilor, într‐un context de cercetare și în scop de screening.

Este necesară 1 ședință pentru administrarea și scorarea testului. Preț – 350 ron.

SCQ® este al treilea component al triadei recunoscute la nivel internaţional drept standard de aur pentru evaluarea autismului, alături de Autism Diagnostic Interview‐Revised (ADI®‐R) și Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS®‐2). Cunoscut anterior sub denumirea de Autism Screening Questionnaire (ASQ), acest instrument concis ajută la evaluarea abilităţilor şi funcţionării sociale a copiilor care pot suferi de autism sau de alte tulburări din spectrul autismului.

Chestionarul poate fi utilizat pentru a evalua orice persoană cu vârsta peste 4 ani, atât timp cât vârsta sa mentală este peste 2 ani. Chestionarul este disponibil în două variante ‐ Pe parcursul întregii vieți ‐ legat de evaluarea de‐a lungul vieţii (Lifetime) şi Actual ‐ legat de evaluarea situaţiei curente (Current). Fiecare dintre formulare cuprinde 40 de întrebări la care este solicitat un răspuns dihotomic. Ambele variante pot fi administrate direct părintelui sau tutorelui, care poate oferi răspunsurile fără a necesita supervizarea unui specialist. Fiindcă are o durată de completare de mai puțin de 10 minute, SCQ® reprezintă o modalitate eficientă pentru a determina dacă o persoană ar trebui sau nu să fie inclusă într‐un program complet de evaluare diagnostică.

Este necesară 1 ședință pentru administrarea și scorarea testului. Preț – 250 ron.

KOHS® este un screener al aptitudinilor cognitive utilizat pentru evaluarea copiilor și adolescenților, cu scopul de identificării valorii vârstei mintale și a IQ‐ului. Valoarea testului a fost demonstrată şi prin includerea sa ca probă de deprinderi spaţial‐vizuale şi motorii, în baterii de teste mai cuprinzătoare, cum sunt Wechsler Intelligence Scale for Children, Wechsler Adult Intelligence Scale şi Arthur Performance Scales. Testul este util îndeosebi în situațiile în care este necesară o evaluare rapidă, orientativă, pentru copii sau adolescenți, deși proba poate fi utilizată și în interacțiunea profesională cu adulții. Testul este complet lipsit de încărcătură verbală: itemii pot fi rezolvați și evaluați, iar instrucțiunile pot fi transmise fără niciun recurs la verbalitate; de aceea testul este extrem de util în acele contexte în care capacitatea de verbalizare a respondentului ar putea ridica probleme.

Testul se remarcă și prin rapiditate: cea mai mare parte a testărilor, mai ales atunci atunci când scopul este într‐adevăr cel de screening, se încheie sub 25 de minute. Adesea, la testarea copiilor sub 10 ani, timpul mediu pentru testare este de chiar 15 minute.

Este necesară 1 ședință pentru administrarea și scorarea testului. Preț – 250 ron.

BVRT® este un test care măsoară percepția vizuală, memoria vizuală și aptitudinile de construcție vizuală. Conceput inițial ca o măsură rapidă pentru clinicieni pentru a identifica dificultăți evidente sau uneori subtile de memorie, orientare spațială și comportament motor, testul s‐a dovedit de asemenea mai eficient decât multe teste la diferențierea dificultăților de atenție caracteristice multor pacienți cu deprecieri psihiatrice și neurologice. Testul și‐a demonstrat sensibilitatea la dizabilitățile de citire, dizabilitățile de învățare nonverbală, traumatisme cerebrale, ADHD, Alzheimer și alte forme de demență. Testul se adresează copiilor, adolescenților și adulților până la 69 ani.

Testul a beneficiat, de-a lungul timpului (1946-1992), de multiple revizuiri și îmbunătățiri, care i-au crescut valoarea în practica clinică și în cercetare.

Este necesară 1 ședință pentru administrarea și scorarea testului. Preț – 100 ron.

NEPSY®‐II este singurul instrument care oferă o vedere de ansamblu comprehensivă a statutului neuropsihologic al copiilor și adolescenților, cu vârste cuprinse între 3 și 16 ani. NEPSY®‐II permite clinicienilor să creeze evaluări personalizate în șase domenii: (i) atenție și funcție executivă, (ii) limbaj, (iii) memorie și învățare, (iv) senzoriomotor, (v) percepție socială, (vi) procesare vizuospațială. Rezultatele NEPSY®‐II oferă informații referitoare la tulburările tipice ale copilăriei, permițând diagnosticarea precisă și planificarea intervenției pentru succesul la școală și acasă.

Profilul testului oferă în plus față de informațiile cu privire la performanța copilului în comparație cu alți copii de aceeași vârstă, o idee legată de punctele slabe și puternice ale copilului.

Timpul de administrare variază în funcție de personalizarea evaluării de la 35 de minute la puțin peste 3 ore. Sunt necesare 2 ședințe pentru administrarea și scorarea testului. Preț – 500 ron.

ABAS™‐II este un sistem de evaluare comportamentală axat pe măsurarea unei game largi, variate de comportamente tipice traiului cotidian, la o anumită vârstă.  La nivel internațional, el este considerat standard în evaluarea complexă pentru acordarea gradului de handicap. 

ABAS™-II oferă un scor general adaptativ compozit (GAC), trei scoruri intermediare: practic, conceptual și social, respectiv zece arii specifice de deprinderi (comunicare,  utilizarea resurselor comunităţii,  funcţionalitate preşcolară,  viaţa în şcoală/familie,  sănătate şi siguranţă,  timp liber,  autoîngrijire,  autodirecţionare,  social,  motricitate,  muncă), ceea ce recomandă utilizarea instrumentului în scopuri diagnostice, de planificare a tratamentelor și de monitorizare.

Itemii ABAS™-II indică incapacitatea sau capacitatea oricărei persoane cu vârsta cuprinsă între 0 și 89 de ani de a realiza comportamentele tipice traiului cotidian la acea vârstă.  ABAS™-II utilizează patru forme distincte în funcție de intervalul de vârstă și de tipul evaluatorului. Formele dedicate evaluării copiilor sunt exclusiv heteroevaluative, în vreme ce pentru adulți, chestionarul poate fi completat și auto-declarativ. Formele ABAS™-II sunt: Părinte/Îngrijitor (0-5 ani) – 241 itemi; Părinte (5-21 ani) – 232 itemi; Profesor/Educator (2-5 ani) – 216 itemi; Profesor/Educator (5-21 ani) – 193 itemi; Adult – 239 itemi.

Este necesară 1 ședință pentru administrarea și scorarea testului. Preț – 250 ron.

BASC®‐2 reprezintă un sistem multidimensional și multimetodic, utilizat în evaluarea comportamentului și a percepției de sine, pentru copiii și tinerii cu vârste cuprinse între 2 și 25 de ani.

Sistemul conține următoarele metode de evaluare, care pot fi utilizate fie în mod individual, fie în oricare din posibilele lor combinații:

– 2 Scale de Evaluare a comportamentul observabil al copilului. O scală pentru Profesori și una pentru Părinți, fiecare fiind împărțită pe mai multe grupe de vârstă.

– O scală de autoevaluare (Autoevaluare a Personalității prin intermediul căreia copilul sau adultul tânăr își poate descrie emoțiile sau percepțiile asupra propriei persoane.

– Un interviu structurat, referitor la istoricul dezvoltării persoanei evaluate.

– O foaie de observație care poate fi folosită pentru înregistrarea și clasificarea comportamentelor observate în mod direct în timpul orelor de curs.

BASC®‐2 evaluează o arie mare de dimensiuni distincte. Pe lângă evaluarea personalității, a problemelor comportamentale și a tulburărilor emoționale, BASC®‐2 identifică și caracteristici pozitive, care pot fi utilizate în mod eficient în procesul de intervenție și tratament. Aria de dimensiuni evaluate ajută la stabilirea diagnosticului diferențial pentru diferite categorii de tulburări, precum cele incluse in Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders, (DSM‐IV‐TR, Asociația Americană de Psihiatrie, 2000), dar surprinde și alte categorii generale de probleme, cum ar fi de exemplu cele cuprinse în “Legea privind educația persoanelor cu dizabilități” (IDEA, S.U.A., 1997).

Este necesară 1 ședință pentru administrarea și scorarea testului. Preț – 250 ron.

DENVER‐II oferă o evaluare rapidă, obiectivă și ușor de administrat, de tip screening. DENVER‐II măsoară nivelul de dezvoltare pe domeniile Personal‐Social, Motor Fin‐Adaptativ, Limbaj, Motor‐Grosier. DENVER‐II este un instrument format din 125 de itemi, iar populaţia căreia îi poate fi administrat este formată din copii cu vârste cuprinse între 0 şi 6 ani. Testul a fost dezvoltat pentru a compara performanța unui copil la o varietate de sarcini, cu performanța altor copii de aceeași vârstă. 

Parcurgerea testului necesită în general de la 10 la 40 de minute, durata fiind variabilă în funcţie de itemii administraţi. Este necesară 1 ședință pentru administrarea și scorarea testului. Preț – 250 ron.

WCST® este un test neuropsihologic specific utilizat în evaluarea aptitudinilor de raționament abstract, fiind totodată considerat o măsură a funcției executive prin prisma sesizării disfuncțiilor lobului frontal. WCST® surprinde modul în care persoanele evaluate își modifică strategiile cognitive ca răspuns la modificări neașteptate ale mediului, adică modul în care acestea schimbă setul mental. În acest scop, el folosește 128 (2 seturi a câte 64) de carduri de răspuns și 4 carduri‐stimul. Toate cardurile înfățișează variate forme (cercuri, cruci, triunghiuri, stele), culori (roşu, galben, albastru, verde) şi număr de figure (una, două, trei sau patru). În administrare, cardurile‐stimul sunt poziționate vizibil, iar respondentul trebuie să sorteze cele 128 de carduri în funcție de răspunsul corect/incorect primit de la examinator, asociind câte un card răspuns cardurilor stimul, până când termină un rând de patru carduri sortând în baza respectivului principiu. Criteriile de sortare nu sunt verbalizate și pot varia între Culoare, Număr și Formă. Respondentul trebuie să determine inițial principiul de sortare și apoi să îl mențină pe parcursul modificărilor care survin cu primirea feedback-ului și a cardurilor.

Este necesară 1 ședință pentru administrarea și scorarea testului. Preț – 250 ron.

DDE®-2  (Bateria pentru Evaluarea Dislexiei și a Disortografiei de Dezvoltare – 2) permite evaluarea nivelului de competență dobândit atât în citire (lectură), cât și în scriere (pentru citire și scriere se face referire doar la aspectele de decodare, nu și la cele referitoare la comprehensiunea unui text și la exprimarea în scris).

Bateria conține 8 subteste (dintre care, 5 de citire și 3 de scriere) care pot fi utilizate atât în etapa de evaluare a nivelului de dezvoltare a acestor abilități, cât și pentru a înțelege mai bine care sunt caracteristicile lor în cazul în care se demonstrează a fi inadecvate.

Bateria DDE®-2 poate fi utilizată pentru monitorizarea dezvoltării abilităților de citire și scriere indiferent de tipul de intervenție ales. În acest sens, instrumentul este propus în calitate de mijloc de comunicare între specialiști și centrele de reabilitare, în scopul raportării rezultatelor intervențiilor la diagnosticul obținut. Ceea ce subtestele bateriei DDE®-2 nu pot furniza sunt informațiile cu privire la cauzele dezvoltării necorespunzătoare a acestor abilități, de exemplu, despre cauzele legate de maturizare, experiențiale, de deficit cognitiv etc.

Este necesară 1 ședință pentru administrarea și scorarea testului. Preț – 250 ron.

Testul Matrici Progresive Color (CPM) este construit pentru a permite o măsurare mai acurată a proceselor intelectuale ale copiilor cu vârsta între 4-11 ani (mai precis a inteligenţei nonverbale), ale persoanelor cu retard mintal şi ale vârstnicilor. Fondul color pe care sunt prezentate problemele atrag atenţia şi fac testul mai interesant, reducând nevoia instrucţiunilor verbale.Testul Matrici Progresive Color (CPM) este alcătuit din 36 de itemi organizaţi în trei serii, fiecare a câte 12 itemi – A, Ab şi B.

Acest test a fost construit pentru testarea copiilor şi a  persoanelor vârstnice. Poate fi folosit cu succes şi în cazul persoanelor care prezintă diferite disfuncţii psihice, afazie, paralizii cerebrale, surzenie sau în evaluarea persoanelor cu un intelect sub limitã.

Este necesară 1 ședință pentru administrarea și scorarea testului. Preț – 250 ron.

Sesiunile de testare nu includ consiliere (părinți, copii) sau întocmirea unui plan de intervenție. Explicarea raportului de evaluare și consilierea privind direcțiile de intervenție vor fi oferite separat, ulterior evaluării, scorarii și interpretării rezultatelor la teste.

Întrucât unele teste necesită timp pentru scorare și interpretare, Raportul de evaluare Psihologică va fi finalizat și trimis pe email ulterior, în termen de 2-5 zile lucrătoare.

Serviciile de evaluare psihologică nu au scop judiciar.

Solicită programare

Evaluare psihologică complexă Tulburări din Spectrul Autist

Recuperarea unui copil cu Tulburări din Spectrul Autist începe de la un diagnostic cât mai rapid. Pentru a se putea realiza un diagnostic corect și complet, este necesară o evaluare psihologică complexă, care nu doar că va contribui la un diagnostic final, dar va identifica și punctele forte ale copilului, de care vă veți sprijini ulterior în tratament / terapie.

Dacă dezvoltarea copilului vă ridică suspiciuni sau dacă aveți deja un diagnostic, dar doriți o a doua opinie, vă puteți consulta cu unul dintre clinicienii noștri, care vă va recomanda o serie de testări psihologice utile în realizarea unui profil complex și complet.

Evaluarea psihologică complexă include: administrarea testelor (copil si/sau părinte/tutore/profesor), scorarea testelor și interpretarea rezultatelor la teste; interacțiune directă cu copilul și observație.

În funcție de caz, pot fi necesare 2 sau 3 ședințe. Preț – 800 ron.

Evaluarea psihologică clinică reprezintă prima etapă din diagnostic, fiind necesară apoi și o evaluare psihiatrică pentru diagnosticul final. Centrul nostru colaborează cu un medic psihiatru, dacă doriți să apelați și la acest serviciu.

Serviciul NU are scop judiciar. Evaluare psihologică complexă NU include servicii de consiliere, întocmirea unui plan de intervenție, evaluarea psihiatrică. Acestea se pot stabili separat.

Evaluare psihologică Comisia de Handicap – Tulburări Spectru Autist

Pentru a aplica pentru certificatul de încadrare în gradul de handicap, este necesară și o evaluare psihologică. Evaluarea trebuie să fie realizată de către un psiholog clinician și să fie bazată pe teste avizate, valide științific, etalonate pe populația românească.

Centrul Autism Step by Step are în echipă specialiști care pot realiza evaluări psihologice pentru încadrarea în grad de handicap și orientarea școlară și profesională a copilului cu dizabilități și/sau CES.

Fișa de evaluare psihologică se eliberează în termeni de câteva zile lucrătoare și este marcată cu timbru emis de Colegiul Psihologilor din România.

Este necesară 1 ședință pentru administrarea și scorarea testului. Preț – 200 ron.

PROGRAMĂRI

Trimiteți un e-mail la ongspunedavietii@gmail.com 

Includeti următoarele informații:

– nume și număr telefon însoțitor, dacă e cazul;

– numele și vârsta persoanei care va fi evaluată;

– simptome, comportamente atipice sau diagnostic (dacă este cazul);

– a mai fost evaluat(ă) de către un psiholog?

– alte detalii relevante.

 #evaluare copil autism #teste autism adulti #teste autism copii #test autism copii 1/2/3 ani #teste autism adolescenti #test diagnostic autism #teste psihologice autism #diagnosticare autism