Proiectele noastre

ASCULTĂ-MĂ! SUNT AICI!

Obiectivele proiectului:

 • Urmărirea și îmbunătățirea rezultatelor şcolare pentru 105 copii cu CES timp de un an de zile, inclusiv prin oferirea cadrelor didactice (20) de informaţii-cheie despre diferite deficienţe şi bariere în învăţare întâmpinate de copil şi despre modul de depăşire a dificultăţilor de învăţare care decurg din ele, precum și despre măsurile ce pot fi luate în vederea adaptării mediului din sala de grupă şi din grădiniţă pentru depăşirea barierelor din procesul de învăţare, strategii educaționale
 • Dezvoltarea abilităţilor copiilor cu diferite deficienţe sau probleme de învăţare pentru a face faţă exigenţelor instructiv-educative în vederea integrării cu şanse egale alături de ceilalţi copii în şcolile publice
 • Crearea unui cadru pentru dobândirea abilităților/capacităților/atitudinilor parentale pentru un număr de 50 părinți
 • Creşterea vizibilităţii Asociației Spune DA Vieții la nivelul județului, precum și creşterea profesionalismului şi promovarea de standarde de calitate în activităţile desfăşurate în cadrul asociației, astfel încât în anul următor de activitate să putem derula programe permanente de ajutor al copiilor cu CES
 • Organizarea și desfășurarea programului de tip școală după scoală
 • Furnizarea programelor de consiliere parentală
 • Program de formare petru cadrele didactice
 • Dezvoltarea unui centru de excelență în logopedie
 • Centru de asistenţă psihopedagogică
 • Centru de recuperare fizică

SPECIAL NU ÎNSEAMNĂ ANORMAL. ÎNSEAMNĂ DOAR MAI MULTĂ ATENȚIE

Obiectivele proiectului:

 • Proiectul va sprijini creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățirea capacității membrilor comunității, părinților, profesioniștilor din domeniul asistenței medicale primare, educației și protecției sociale pentru a sprijini mai bine copiii expuși riscului și îmbunătățirea accesului la serviciile de îngrijire a sănătății pentru copiii cu tulburări din spectru autist prin diagnosticarea psihiatrică și screening pentru 200 copii din mediul rural, pe parcursul a 12 luni
 • Îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor pentru 20 de profesori din mediul rural de a lucra cu copiii cu TSA și instruirea a 50 de părinți în tehnici de terapie comportamentală, care să le permită să-și ajute copilul să fie cât mai independent posibil (complementar serviciilor de intervenție oferite de specialiști)
 • Îmbunătățirea nivelului de conștientizare și empatie în comunitatea locală pentru persoanele cu dificultăți de dezvoltare mentală, în special din spectru autist prin sărbătorirea neurodiversității în dată de 02 aprilie, Ziua Autismului
 • Șansa la diagnosticare – campanie de diagnosticare precoce și evaluare psihologică
 • Ateliere pentru profesori pentru incluziunea în învățământul de masă a copiilor cu TSA
 • Ateliere pentru părinți
 • Dotarea unui spațtiu cu saltea, hamac, pături, jucării senzoriale, cărți, pietre senzoriale. 5 școli din județul Ilfov vor beneficia de astfel de dotare

Împreună rescriem povestea

Proiectul este destinat copiilor cu dizabilități din spectrul autist sau cu CES din București, având ca obiectiv oferirea de terapii alternative (terapie senzoriala, terapie ocupationala si terapie prin miscare) și sprijinirea familiilor și cadrelor didactice care interacționează cu acești copii. Inițiativa dorește să îmbunătățească calitatea vieții copiilor, să prevină excluziunea lor socială și să crească nivelul de acceptare în societate. Proiectul respectă obiectivele Programului de finanțare al DGASMB 2023 și cele ale Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a Bucureștiului.

Autismul, o tulburare de neurodezvoltare, are manifestări variate, afectand in primul rand interacțiunea sociala și comunicarea. Asociația Spune DA Vieții continuă să ofere, începând cu 2019, terapii specializate copiilor cu TSA și familiilor lor din București și Ilfov. În România, incidența autismului este în creștere, iar nevoia de intervenție timpurie este esențială pentru dezvoltarea optimă a copilului. Accesul limitat la terapii specializate și costurile ridicate reprezintă provocări majore pentru aceste familii. Serviciile specializate gratuite sunt insuficiente, iar impactul asupra familiilor este adesea devastator. Proiectul nostru include de asemenea și consilierea psihologica a părinților și formarea cadrelor didactice, deoarece sistemul educațional se confruntă cu o lipsă de specialiști instruiți pentru a lucra cu copiii cu nevoi speciale.

Obiectivul proiectului este recuperarea deficitului de dezvoltare prin terapii precum terapia senzorială, terapia prin mișcare și terapie ocupațională. Intervenția timpurie este crucială, nu doar pentru dezvoltarea copilului, ci și pentru integrarea acestuia în societate, școală și, în viitor, pe piața muncii. In acelasi timp, informațiile și abilitățile dobândite in cadrul atelierelor pentru parinti si profesori vor fi valoroase pentru acestia și după finalizarea proiectului. După încheierea proiectului, asociația noastra intenționează să extindă serviciile în judetul Dâmbovița, unde există o nevoie similară de sprijin pentru copii și familiile lor.

Raport de activitate

1. Descrierea pe scurt a activităților desfăşurate până la data întocmirii raportului:
Proiectul „Împreuna rescriem povestea” se adresează copiilor cu dizabilităţi din spectrul autist sau cu CES din municipiul Bucureşti care vor beneficia de terapii alternative pentru recuperarea deficitului funcţional, dar şi familiilor şi cadrelor didactice care lucrează cu aceşti copii. Ne-am propus ca, prin terapiile specifice şi serviciile pe care le vom acorda în proiect acestui grup ţintă, să contribuim la creșterea calității vieţii persoanelor cu dizabilități, dar şi a familiilor acestora, la diversificarea serviciilor sociale şi serviciilor specifice care răspund nevoilor persoanelor cu dizabilități şi la prevenirea excluziunii lor sociale și creşterea nivelului de incluziune şi acceptare socială.


2. Realizarea activităţilor propuse:

 • Am elaborat si postat in mediul online (pagina de Facebook a organizației) a anunţului de începere a proiectului (https://www.facebook.com/AutismStepByStep/posts/pfbid023MPLNnQitd6e2xhk3ELIDRPifwAohrBVmfPKxFB4NNhv33Wthpo5HemxMUK2)
 • Am elaborat si postat in mediul online, in diferite grupuri de FB ( anunțuri de constituire grup ținta (Autism si terapie, Util parintilor si copiilor cu CES, Logopedie copii, Logopedie/Psihologie, Informaţii persoane cu dizabilități, Autism Romania, Asistent Social – Romania, SECTOR 2, STARS – Sursa Ta de Resurse si Suport Autism&ADHD, Copii cu autism, LOGOPEDIE şi PSIHOLOGIE pentru toţi., TSA Students Parinti de copii cu autism Copii cu nevoi speciale, Asistent Social, EU lupt cu autismul, TU poti sa mă ajuti ! PĂRINȚI ISTEŢI – COPII FERICIŢI Educaţie si cultura pentru copii Caut terapeut/shadow ABA Copii şi adulți cu CES! Evenimente, activități de integrare şi materiale. MATERIALE EDUCAŢIONALE ADAPTATE PENTRU COPIII CU CES. INFORMAȚII UTILE, Mămici din Bucureşti Educația copiilor-alternative, educația altfel Sectorul 4 Bucuresti Educatoare-Proiecte/Materiale didactice PARINTII SI AUTISMUL).
 • Site-ul organizației a fost actualizat cu prezentarea proiectului (https://autismstepbystep.ro/proiectele-noastre)
 • A fost elaborata procedura Metodologia Identificare si selecție grup ținta (Anexa 1)
 • Au fost identificați specialişti pentru a fi angajați in cadrul proiectului, au fost semnate si înregistrate in contabilitate si ITM contractele individuale de munca, si elaborate fisele de post (Anexa 2).
 • Au fost identificați 20 beneficiari (copii cu CES), pentru care au fost constituite dosarele de beneficiari, au fost programați si au inceput şedinţele de terapie senzoriala (individuala) in cadrul Centrului Autism Step By Step Călțuna si Centrului Autism Step By Step APACA.

3. Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate:
In cadrul Activităţii 1 – Organizarea şedinţelor de terapie pentru copii (terapie senzorială, terapie prin mişcare și terapie ocupațională) pentru fiecare copil a fost elaborat un program individual de integrare senzorială, bazat pe o psihodiagnoză complexă prealabilă. Pentru fiecare copil va fi întocmit un dosar de servicii şi va conţine evaluarea inițială psihologică şi socială, planul personalizat de intervenție unde sunt descrise obiectivele specifice individualizate în funcție de nevoile rezultate din evaluarea inițială și planurile specifice de servicii pe domeniile de intervenție (terapie senzorială, prin mişcare şi ocupațională).

 • Au fost identificați 10 beneficiari pentru grupul parintilor pentru Activitatea 2.
 • A fost demarata procedura de achiziţie Publicitate si achiziții materiale (conform Ghidului solicitantului, legea 350/2005). In acest context a fost postat pe site-ul asociaţiei anunțul de achiziție aferent acestei activitati (https://autismstepbystep.ro/proiectele-noastre/).
 • Activităţile se desfăşoară conform graficului asumat.

Raport de activitate 2

1. Descrierea pe scurt a activităților desfășurate până la data întocmirii raportului:
Proiectul „Împreuna rescriem povestea” se adresează copiilor cu dizabilități din spectrul autist sau cu CES din municipiul București care vor beneficia de terapii alternative pentru recuperarea deficitului funcțional, dar și familiilor și cadrelor didactice care lucrează cu acești copii. Ne-am propunem ca, prin terapiile specifice și serviciile pe care le vom acorda în proiect acestui grup țintă, să contribuim la creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități, dar și a familiilor acestora, la diversificarea serviciilor sociale și serviciilor specifice care răspund nevoilor persoanelor cu dizabilități și la prevenirea excluziunii lor sociale și creșterea nivelului de incluziune și acceptare socială.


2. Realizarea activităților propuse:

 • AM Elaborat materialele de prezentare a proiectului pentru a putea fi diseminate in cadrul gradinitelor si scolilor , de masa si speciale, din Bucuresti.
 • S-au continuat sedintele de terapie senzoriala pentru cei 20 de copii si au fost identificati si audebutat sedintele de terapie pentru inca 3 copii.
 • au fost elaborate materialele necesare pentru Atelierele pentru parinti si atelierul pentru profesori.

3. Rezultate obținute şi rezultate așteptate:
In cadrul Activității 1 – Organizarea ședințelor de terapie pentru copii (terapie senzorială, terapie prin mișcare și terapie ocupațională) pentru fiecare nou beneficiar, copil a fost elaborat un program individual de integrare senzorială, bazat pe o psihodiagnoză complexă prealabilă si s-au continuat sedintele de terapie senzoriala pentru ceilalti 20.

 • Au fost identificați inca 10 beneficiari pentru grupul parintilor pentru Activitatea 2.
 • A fost demarata procedura de achiziție Publicitate si achiziții materiale (conform Ghidului solicitantului, legea 350/2005). In acest context a fost postat pe site-ul asociației anunțul de achiziție aferent acestei activitati (https://autismstepbystep.ro/proiectele-noastre/).
 • Activitățile se desfășoară conform graficului asumat.

Raport de activitate 3

1. Descrierea pe scurt a activităților desfășurate până la data întocmirii raportului:
Proiectul „Împreuna rescriem povestea” se adresează copiilor cu dizabilități din spectrul autist sau cu CES din municipiul București care vor beneficia de terapii alternative pentru recuperarea deficitului funcțional, dar și familiilor și cadrelor didactice care lucrează cu acești copii. Ne-am propunem ca, prin terapiile specifice și serviciile pe care le vom acorda în proiect acestui grup țintă, să contribuim la creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități, dar și a familiilor acestora, la diversificarea serviciilor sociale și serviciilor specifice care răspund nevoilor persoanelor cu dizabilități și la prevenirea excluziunii lor sociale și creșterea nivelului de incluziune și acceptare socială.


2. Realizarea activităților propuse:

 • S-au continuat sedintele de terapie senzoriala pentru cei 3 de copii si au fost identificati si au debutat sedintele de terapie pentru inca 9 copii.
 • Au inceput atelierele pentru parinti si au fost initiate demersuri de identificare a unitatilor scolare pentru atelierul pentru educatori/profesori.

3. Rezultate obținute şi rezultate așteptate:
In cadrul Activității 1 – Organizarea ședințelor de terapie pentru copii (terapie senzorială, terapie prin mișcare și terapie ocupațională) pentru fiecare nou beneficiar, copil a fost elaborat un program individual de integrare senzorială, bazat pe o psihodiagnoză complexă prealabilă si s-au continuat sedintele de terapie senzoriala pentru ceilalti 3, si au debutat pentru cei 9.

 • A fost demarata procedura de achiziție Publicitate si achiziții materiale (conform Ghidului solicitantului, legea 350/2005). In acest context a fost postat pe site-ul asociației anunțul de achiziție aferent acestei activitati (https://autismstepbystep.ro/proiectele-noastre/).
 • Activitățile se desfășoară conform graficului asumat.

Raport de activitate 4

Descrierea pe scurt a activităților desfășurate până la data întocmirii raportului:
Proiectul „Împreuna rescriem povestea” se adresează copiilor cu dizabilități din spectrul autist sau cu CES din municipiul București care vor beneficia de terapii alternative pentru recuperarea deficitului funcțional, dar și familiilor și cadrelor didactice care lucrează cu acești copii. Ne-am propunem ca, prin terapiile specifice și serviciile pe care le vom acorda în proiect acestui grup țintă, să contribuim la creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități, dar și a familiilor acestora, la diversificarea serviciilor sociale și serviciilor specifice care răspund nevoilor persoanelor cu dizabilități și la prevenirea excluziunii lor sociale și creșterea nivelului de incluziune și acceptare socială.


2. Realizarea activităților propuse:

 • S-au continuat sedintele de terapie senzoriala pentru cei 14 copii si au fost identificati si au debutat sedintele de terapie pentru inca 14 copii.
 • Au inceput atelierele pentru parinti si au fost initiate demersuri de identificare a unitatilor scolare pentru atelierul pentru educatori/profesori.

3. Rezultate obținute şi rezultate așteptate:
In cadrul Activității 1 – Organizarea ședințelor de terapie pentru copii (terapie senzorială, terapie prin mișcare și terapie ocupațională) pentru fiecare nou beneficiar, copil a fost elaborat un program individual de integrare senzorială, bazat pe o psihodiagnoză complexă prealabilă si s-au continuat sedintele de terapie senzoriala pentru ceilalti 14, si au debutat pentru cei 14.

 • A fost continuata procedura de achiziție Publicitate si achiziții materiale (conform Ghidului solicitantului, legea 350/2005). In acest context a fost postat pe site-ul asociației anunțul de achiziție aferent acestei activitati (https://autismstepbystep.ro/proiectele-noastre/).
 • Activitățile se desfășoară conform graficului asumat.

Raport de activitate 5

Descrierea pe scurt a activităților desfășurate până la data întocmirii raportului:
Proiectul „Împreuna rescriem povestea” se adresează copiilor cu dizabilități din spectrul autist sau cu CES din municipiul București care vor beneficia de terapii alternative pentru recuperarea deficitului funcțional, dar și familiilor și cadrelor didactice care lucrează cu acești copii. Ne-am propunem ca, prin terapiile specifice și serviciile pe care le vom acorda în proiect acestui grup țintă, să contribuim la creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități, dar și a familiilor acestora, la diversificarea serviciilor sociale și serviciilor specifice care răspund nevoilor persoanelor cu dizabilități și la prevenirea excluziunii lor sociale și creșterea nivelului de incluziune și acceptare socială.


2. Realizarea activităților propuse:

 • S-au continuat sedintele de terapie senzoriala pentru 7 copii si au fost identificati si s-au finalizat pana la sfr luni sedintele de terapie pentru inca 10 copii.
 • Au continuat atelierele pentru parinti (fizic si online) si s-au desfasurat atelierele pentru educatori/profesori online si fizic.

3. Rezultate obținute şi rezultate așteptate:
In cadrul Activității 1 – Organizarea ședințelor de terapie pentru copii (terapie senzorială, terapie prin mișcare și terapie ocupațională) pentru fiecare nou beneficiar, copil a fost elaborat un program individual de integrare senzorială, bazat pe o psihodiagnoză complexă prealabilă si s-au continuat sedintele de terapie senzoriala pentru ceilalti 7, si au debutat si finalizat pentru cei 10.

 • A fost continuata procedura de achiziție Publicitate si achiziții materiale (conform Ghidului solicitantului, legea 350/2005). In acest context a fost postat pe site-ul asociației anunțul de achiziție aferent acestei activitati (https://autismstepbystep.ro/proiectele-noastre/).
 • Activitățile se desfășoară conform graficului asumat.

COMUNICAT

Asociația Spune Da Vieții are plăcerea de a anunța finalizarea cu succes a proiectului „Împreună Rescriem Povestea”, proiect finanțat de Municipiul București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.


Despre Proiect

Proiectul „Împreună Rescriem Povestea” a avut ca scop principal creșterea calității vieții și a nivelului de integrare socială pentru copiii cu dizabilități, în special cei din spectrul autist (TSA) sau cu cerințe educative speciale (CES), precum și pentru părinții acestora.

Activitățile Proiectului

 • Oferirea a 8 sedințe de terapii specializate (terapie senzorială, terapie prin mișcare și terapie ocupațională) pentru 60 de copii.
 • Realizarea a 5 ședințe de consiliere parentală pentru 20 de părinți, avand drept scop consilierea psiho-socială a acestora, oferirea de suport emoțional și cunoștințe esențiale pentru îngrijirea copiilor.
 • 1 Atelier pentru cadrele didactice.

Rezultatele Proiectului

Număr total de beneficiari copii: 60 copii au urmat 8 sedinte de terapie senzoriala
Număr total de beneficiari părinți: 31 părinți au participat la Atelierele pentru părinți
Număr total de beneficiari profesori: 26 profesori au participat la Atelierul pentru profesori – Incluziunea in învățământul de masa a copiilor cu TSA.


Impactul și Sustenabilitatea

Proiectul „Împreună Rescriem Povestea” a avut un impact profund, îmbunătățind viața copiilor cu nevoi speciale și a familiilor acestora. Eforturile noastre vor continua pentru o cauză profundă și esențială: conștientizarea și susținerea drepturilor copiilor cu Tulburare de Spectru Autist (TSA) și cei cu Cerinte Educationale Speciale. în societatea noastra, de prea multe ori, acești copii minunați și familiile lor se confruntă cu provocări enorme, cu lipsa de înțelegere și bariere sociale. Este timpul să schimbăm acest lucru și să construim împreună o lume mai bună pentru ei.
Vom contiuna campania realizată cu sprijinul Municipiului București prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, în cadrul proiectului R350/54 30.06.2023 – „Împreună Rescriem Povestea”. Acest parteneriat subliniind angajamentul nostru comun de a asigura drepturile și bunăstarea copiilor cu TSA și CES în comunitatea noastră.
Fiecare dintre noi poate contribui la crearea unei comunități care acceptă și susține diversitatea.
Povestea fiecărui copil cu TSA sau CES este unică și plină de potențial. Este timpul să recunoaștem aceste povești, să le susținem și să ne unim forțele pentru a le oferi un viitor plin de oportunități și acceptare. IMPREUNA RESCRIEM POVESTEA-ÎMPREUNĂ, PUTEM FACE DIFERENȚA!
Vă mulțumim că sunteți parte din această mișcare și vă invităm să împărtășiți acest mesaj pentru a răspândi conștientizarea. Fiecare gest, fiecare cuvânt, fiecare acțiune contează în construirea unei lumi mai bune pentru toți copiii.


Mulțumiri

Mulțumim partenerilor noștri, specialiștilor și Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București care au contribuit la succesul acestui proiect. Împreună, am creat un mediu mai bun pentru copiii cu TSA și CES și am sprijinit familiile acestora.

Pentru mai multe informații, vă invităm să ne contactați la telefon: 0774085067/ 0747023734 sau prin e-mail: ongspunedavietii@gmail.com.

Vă mulțumim!

Anunț achiziție directă în cadrul proiectului

Anunț Materiale

Nr. Crt.Denumirea produselor sau a serviciilorU.M.Cantitatea
1311080912 Aparat de indosariat cu inele plastic TPPS iBind U12buc1
2320081507 Carton colorat A4 asortat XEROX Symphony pastel si intens, 160 g/mp, 24 coli/toptop5
3317030909 Carton colorat A4, asortat DACO, 160 g/mp, 250 coli/toptop1
4308040814 Carton metalizat FAVINI Majestic Special Events, A4, 120 g/mp, 20 coli/top ARGINTIUtop1
5308040814 Carton metalizat FAVINI Majestic Special Events, A4, 120 g/mp, 20 coli/top AURIUtop1
65301030 Coperti carton imitatie piele A4 250 g/mp IBIND, 100 buc/top ALBASTRUbuc1
7520020953 Culori pentru decoratiuni sticla 4 buc/set STANGER Glass Designbuc1
8328040934 Cutter pentru craft DELI, 16 buc/setbuc1
9306121579 Folie laminare A4, 80 microni, MONOLITH, 100 buc/toptop3
10308171064 Hartie colorata A4 asortata RAINBOW Intense 80 g/mp, 100 coli/toptop5
11320081506 Hartie colorata A4 asortata XEROX Symphony pastel si intens, 80 g/mp, 100 coli/toptop5
12308081509 Hartie PAPERLINE 2000, A4, 75 g/mp, 500 coli/toptop3
13327040917 Pensula varf evantai, par porc KOH-I- NOOR Bristle 9936 NR.2buc1
14327040917 Pensula varf evantai, par porc KOH-I-NOOR Bristle 9936 NR.4buc1
15327040917 Pensula varf evantai, par porc KOH-I- NOOR Bristle 9936 NR.8buc1
16327040917 Pensula varf evantai, par porc KOH-I- NOOR Bristle 9936 NR.10buc1
17306281580 Perforator metalic 4 perforatii RAPESCO 720, 22 colibuc1
18CARIOCI SUBTIRI12buc PVCbuc4
19SET PICTURA DEGETE BORCAN 12buc 20mlbuc5
20LUT AER 500GR TERRACOTTAbuc4
21LUT MODELATOR 500GR ALBbuc4
22GREUTATI 0.5KG x 2buc GLEZNA-INCHEI.buc2
23DOUGH 12CUTIIX3OZ BASIC COLORbuc3
24JUCARIE DENTITIE CU APA PEPENE VERDEbuc4
25DENTITIE APA MAR ROSbuc4
26DIS !MINGE RUGBY CU LUMIN 14X7.5CMbuc3
27CARTE POVESTI A5 MICUL PRINT 8P AUTObuc2
28CARTE MOTANUL INCALTAT B5 6Pbuc2
29CARTE SCUFITA ROSIE B5 6Pbuc2
30CARTE PRIMELE CUVINTE 12P 12X16CMbuc1
31CARTE PRIMELE EXERCITII A5 12Pbuc2
32CARTE INVAT CIFRELE 24P A5buc2
33POVESTE A5 ALBA CA ZAPADA 8P AUTOCbuc2
34POVESTE A5 MOTANUL INCALTAT 8P AUTOCbuc3
35POVESTE A5 BAMBI 8P CU AUTOCbuc2
36CARTE CEI TREI PURCELUSI B5 6Pbuc2
37CARTE EDU INVAT SA IMPART 16P 19X19buc2
38CARTE EDU INVAT SA INCERC 16P 19X19buc2
39CARTE POVESTE 4TITLURI 4P B5buc2
40CARTE SCRIE-STREGE A4+CARIOCA 5Pbuc3
41HOP HOP MINGE BROASCA 450G 45CMbuc1
42CARTE REGULI COMPORT 12P 23.5X23.5 Abuc2
43CARTE MICA SIRENA A5 4Fbuc1
44CARTE FRUMOASA SI BESTIA A5 4Fbuc3
45CARTE BAMBI 24F 12X16 GLITTERbuc3
46PLANSETA VERDE 15X20CMbuc2
47CARTE GLIT FRUMOAS ADORM 24F 12X16buc3
48CARTE GLIT RATUSCA URATA 24F 12X16buc3
49CARTE MOTANUL INCALTATAT 4F A5buc3
50JACK SI VREJUL DE FASOLE 4F A5buc3
51CARTE EDUCATIVA 100ANIMALE 12X16buc2
52CARTE JUNGLA 19X24 AUTOC 4Fbuc2
53CARTE CEI 3 PURCELUSI19X24 AUTOC 4Fbuc2
54CARTE PINNOCHIO 19X24 AUTOC 4Fbuc2
55CARTE EMOTII FRICA 8P 21*21CMbuc2
56CARTE EMOTII FURIE 8P 21X21CMbuc2
57CARTE EMOTII GRIJA 21X21CM 8Pbuc2
58FIDGET BUBBLE MINGE COLORATA 7CMbuc1
59TRAMBULINA WORK OUT DIAM 127CM 100K*buc1
60POARTA FOTBAL 1buc 105X69X76buc1
61CARTE ANIMALE JUNGLA 12F 19X19CMbuc2
62CARTE ANIMALE FERMA 12F 19X19CMbuc2
63CARTE COMPORTAMENT 12F 23.5?23.5buc2
64INSTRUMENTE LUT-PLASTILINA 8bucbuc1
65Cartus cerneala magenta Brother BT5000M- 5000 paginibuc3
66Cartus cerneala Yellow Brother BT5000Y- 5000 paginibuc3
67Cartus cerneala Cyan Brother BT5000C ,5000 paginibuc3

Anunt publicitate

Buna ziua!

Asociatia Spune DA Vietii implementează proiectul IMPREUNA RESCRIEM POVESTEA!, Proiect realizat cu sprijin de la bugetul local al Municipiului București.

În cadrul acestui proiect avem nevoie sa achizitionam servicii de publicitate cu valoarea de 5000 TVA inclus, Iulie-Noiembrie, 1000 ron/luna tva inclus, după cum urmează:

Anunț pe pagina de Facebook a Asociației la începutul și la finalul proiectului privind derularea proiectului, finanțatorul proiectului și rezultatele atinse
Anunț în grupurile de Facebook pentru copiii cu TSA și în grupurile pentru specialiști privind derularea proiectului și rezultatele atinse
Anunț pe Facebook (pagina Asociației și grupurile pentru copii cu TSA/ CES) pentru recrutarea grupului țintă
SEO (Search Engine Optimization)
1 Comunicat de presă realizat la finalul proiectului pentru diseminarea rezultatelor

Toate anunțurile, afișele online și fizice vor purta sigla finanțatorului și mențiunea: „Proiect realizat cu sprijin de la bugetul local al Municipiului București. Conţinutul acestui proiect este în responsabilitatea exclusivă a partenerilor proiectului și în niciun mod nu se poate considera că reflectă punctele de vedere ale Municipiului București”.

În acest context, va rugam sa ne transmiteți oferta pana la data de 28.07.2023, ora 19.00. Va trimitem modelul de contract, ce urmează a fi semnat in cazul in care oferta dvs o sa fie acceptata. În cazul in care aveți nevoie de informații suplimentare, va rugam sa le adresati telefonic la 0747023734, 0774085067 sau prin email la adresa ongspunedavietii@gmail.com.