asculta-ma sunt aici

Am început proiectul „Ascultă-mă! Sunt aici!” în localitățile de lângă București

În România există peste 78.000 de copii cu Cerinţe Educaționale Speciale (CES). CES exprimă o tendinţă fundamentală a unor copii de a li se acorda o atenţie şi o asistenţă educativă suplimentară, fără de care nu se poate vorbi de egalizarea şanselor de acces, participare şcolară şi socială.

Mai puțin de jumătate dintre copiii CES sunt înscrişi în școli speciale, existând doar 1.385 de profesori de sprijin în toata țară (1 profesor de sprijin/150 elevi cu dizabilități). Programa şcolară pentru copiii cu CES nu este adaptată, nu există accesibilizări și tehnologii asistive, iar profesorii nu au beneficiat de pregătirea necesară gestionării acestor elevi.

Terapiile copiilor cu dizabilități și salariile profesorilor de sprijin sunt foarte costisitoare financiar, iar cei care nu își permit rămân izolați în case sau instituții.

Prin Proiectul „Ascultă-mă! Sunt aici!”, ne propunem deschiderea unui centru de zi pentru copiii cu CES, în care aceștia să beneficieze de serviciile unei echipe multidisciplinare: psihologi, pedagogi, logopezi, kinetoterapeut, profesor de sprijin. Centrul va oferi servicii de kinetoterapie și recuperare medicală, terapie ABA (Applied Behavioral Analysis), logopedie, stimulare senzorială, terapie canină și art-terapie. În cadrul centrului, vom urmări implicarea părinţilor copiilor cu CES în vederea reacţionării mai rapid la probleme şi acordarea sprijinului suplimentar copiilor, dar și dezvoltarea unei reţele de cooperare în domeniul educaţiei implicată în procesul de integrare și schimbarea mentalității.

Suntem cu toții diferiți, de aceea organizația Spune DA Vieții prin Centrul Autism Step by Step derulează proiectul „Ascultă-mă! Sunt aici!” în localitățile limitrofe Bucureștiului, mai exact Mogoșoaia, Săbăreni și Gruiu pentru a semnala importanța înțelegerii particularităților bolilor din spectrul autist la copii și adolescenți.

În această fază a proiectului, căutăm copii și adolescenți din Mogoșoaia, Săbăreni și Gruiu care simt că au dificultăți la școală și se confrunta cu greutăți în ceea ce priveşte învăţarea şi participarea la viaţa comunităţii.

Copiii învaţă din interacţiunea cu alţi oameni – părinţi, fraţi/surori şi semeni şi din experiența obţinută în diferite medii din viaţa lor – casa, cartierul, grădiniţa/şcoala. În cazul copiilor cu dizabilităţi, acest lucru este adesea trecut cu vederea, aceşti copii fiind percepuţi ca diferiţi.

Lipsa progresului în învăţare sau dezvoltarea mai lentă fiind numite efect al deficienţelor lor, al restricţiilor întâlnite în interacţiunile cu ceilalţi şi al participării în diferite medii. Multe din efectele nedorite ale dizabilităţilor pot fi limitate când copiii au posibilitatea să interacţioneze cu semenii din comunitatea lor, să se expună unui variat de medii care ar minimaliza impactul deficienţei lor,să fie instruiţi de către părinţi şi educatori/profesori.

Proiectul „Ascultă-mă! Sunt aici!” își propune ca pe parcursul acestui an școlar să ofere pe de o parte informaţii-cheie despre diferite deficienţe şi bariere în învăţare întîmpinate de copil şi despre modul de depăşire a dificultăţilor de învăţare care decurg din ele, precum și despre măsurile ce pot fi luate în vederea adaptării mediului din sala de grupă şi din grădiniţă pentru depăşirea barierelor din procesul de învăţare.

Dacă locuiești în Mogoșoaia, Gruiu sau Săbăreni și n-am ajuns încă în școala ta, dă-ne de veste la ongspunedavietii@gmail.com sau pe Facebook.

Material realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.